МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ 2020

Електротехничар информационих технологија - оглед
Резултати матурског испита
15. јун 2020.


Администратор рачунарских мрежа
Резултати са испита за проверу стручно теоријских знања
11. јун 2020.