Подручја рада

Техничка школа „9. мај“ образује редовне ученике за трећи и четврти степен стручне спреме, у два подручја рада: машинство и обрада метала и електротехника.

Образовни профили:

Подручје рада: Електротехника Подручје рада: Машинство и обрада метала