МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ 2022

Електротехничар информационих технологија
Резултати матурског испита
17. јун 2022.


Администратор рачунарских мрежа
Резултати матурског испита
17. јун 2022.


Електротехничар процесног управљања
Резултати матурског испита
17. јун 2022.


Техничар за компјутерско управљање CNC машина
Резултати матурског испита
17. јун 2022.


Машински техничар за компјутерско конструисање
Резултати матурског испита
17. јун 2022.


Аутомеханичар, Машинбравар
Резултати завршног испита
17. јун 2022.