Унапређење капацитета наставника

Стручни скуп из области енергетике и обновљивих извора енергије

   Стручни скуп – симпозијум Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил електротехничар обновљивих извора енергије у Србији реализован је 27. и 28. окробра 2022. године. Обуку је организовало Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“ Кула у својим просторијама, под покровитељством Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH канцеларије у Србији. Обука је акредитована у Заводу за унапређење образовања и васпитања.

Симпозијум Кула 2022

   На овом престижном стручном скупу из области енергетике и обновљивих извора енергије, нашу школу су представљали професори Јасна Благојевић, Јанко Хложан и Жељко Селаковић. Професори из наше школе су имали прилику да слушају предавања и посматрају демонстрације реномираних предавача и стручњака из области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, што ће свакако примењивати у свом даљем раду са ученицима.

Симпозијум Кула 2022

   Након отварања стручног скупа и поздравне речи, уследило је предавање проф. др Золтана Чорбе са Факултета техничких наука Нови Сад на тему „Увод у обновљиве изворе енергије". Потом је проф. др Золтан Чорба одржао и предавања на следеће теме: „Фотонапонски системи“, „Законски оквир ОИЕ“, „Фотонапонски системи за домаћинства и производне објекте у статусу купац – произвођач. Примери из праксе“.

   У оквиру другог дана, Марјан Љ. Иванов, спец. тех. наука и виши педагошки саветник, представио је соларну електрану Средње техничке школе „Михајло Пупин“ Кула. Мирослав В. Симеуновић, дипл. инж. ел. и директор и одговорни пројектант на пројекту „ELEKTROINŽENJERING" д.о.о. – Нови Сад, представио је пројекат „Зелена школа“ и Регионални центар за ОИЕ и ЕЕ.

   Потом је проф. др Александар Родић са Института „Михајло Пупин“ из Београда представио пројекат „Стручно-технолошка подршка формирању регионалног образовног центра за школовање и обуку ученика и професионалаца у области коришћења обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ у Кули“. Паповић Дарко, струковни инжењер електротехнике, демонстрирао је рад топлотне пумпе, односно пример практичног задатка са ученицима који се ради на завршном испиту у оквиру образовног профила електротехничар обновљивих извора енергије.

   Уследио је одлазак на полигон и демонстрација рада система из обновљивих извора енергије који су реализовани од стране Института „Михајло Пупин“ Београд. Потом је организована посета биогасном постојењу „Суноко“ и посета ветропарку Кула у Штолцу, под организацијом Марјана Љ. Иванова.