Идентификујмо даровите ученике

Индивидуални образовни план - ИОП 3

  Вештине код наставника, да са лакоћом препознају даровито дете, су више-мање присутне. Материјал који предлажем је богат и обилује карактеристикама који у великој мери могу да олакшају овај посао.

ИОП 3

  За карактеристике даровите деце се наводе категорије, карактеристике како препознати ученика који је даровит. Свакако да „оштро“ око наставника може да примети по чему се даровита деца разликују међу собом.

  На овом линку се налази материјал у ПДФ формату који наставницима свакако може помоћи да се поред идентификације даровитих ученика, приступи развијању њихових компетенција и усмеравању ка перманентном неговању даровитости до максимума.

педагог Виолета Дамјановић
E-посетница