Синдром: Сагоревање на послу код наставника

Истраживали смо ...

  Радни процес наставника је динамичан феномен, који је повезан поред низа пријатних момената и са низом стресора на радном месту.

Burnout код наставника

  У току своје професионалне каријере, многи просветни радници пролазе кроз периоде када се након низа стресора преиспитују и своде неку своју рачуницу. Долазе у ситуацију да сумњају у своје професионалне могућности и компетентност. Неки наставници напуштају школску средину и запошљавају се на неком другом радном месту које је, по њиховом мишљењу, мање стресно.
  Посао наставника је веома занимљив и садржајан, али услед великих психичких и физичких оптерећења овај посао, нарушава здравље наставника (ако се не предузму одређене превентивне мере).Стресови често доводе човека у ситуације великог психофизичког напрезања. Хронични емоционални и интерперсонални стресори на радном месту могу код одређених наставника да формирају синдром сагоревања на послу.
  Овај синдром укључује емоционалну исцрпљеност, деперсонализацију и ниско лично постигнуће радника. Синдром сагоревања, настаје као последица неусаглашених односа између запослених људи, с једне стране и радне средине, с друге стране. Најчешће се јавља на радним местима код радника који обављају послове везане за рад и комуникацију са људима. Предиспозиције за овај синдром налазимо код особа које имају тенденцију ка перфекционизму у раду, велика и често нереална очекивања и процене везане за себе и посао који обављају.
  Истраживали смо наше колеге колико посао утиче стресно на њих. Добијени и обрађени подаци се налазе код педагога.
  

педагог Виолета Дамјановић
E-посетница