Дан Рома - 8. април

Простор за националне мањине - Роми

  Моје име је Виолета и у ТШ „9.мај“ радим као педагог. Уједно сам ментор ученицима ромске националности.

Педагог Виолета Дамјановић

  Најављујем да ћете на овом месту имати прилику да видите објаве које су везане за школовање мојих ђака, као и занимљивости у њиховом одрастању.

  Мој задатак као ментора је, да испратим све оне ученике који су под покровитељством Министарства подржани посебним програмом образовања у циљу успешног окончавања средње школе.

  Радим од 1985. а од 2007. сам ментор ученицима стипендистима ромске националности. Кроз нашу школу је прошло доста младића и девојака ромске националности. Трудила сам се да им као човек пружим, сву пажњу и стручност која им је била од користи у сазревању и решавању оних проблема које носи пубертет.

  Овом објавом уједно желим да на Дан Рома – 8. април, уступим простор националним мањинама, на школском сајту.

  Уједно најављујем да ћете на овом месту имати прилику да видите објаве које су везане за школовање мојих ђака, као и занимљивости у њиховом одрастању.Mostujra naj granica
Tan pale sa e ljuma romane

  Paćipe!
Muro alav si Violeta i u TŠ "9.maj" me radiv sar pedagog.Isto sem vi mentori pale romane čavra.

  Mungri bući sar mentori te pomoživ te inkljen ander škola,save si pe državako pučipe Ministarstva save paćan gadalen bući pale romane čavra te sićon te završin pe srednjo škola.

  Radiv katar 1985. a katar 2007.sem mentori romane čavrenđe taj stipendistima.Ande mari škola naklo dosta čave taj čeja romane.Borisajlem sar manuš te sikavav lenđe te pomoživlen sa so me radiv sas pa lengo lačipe sar džanas kana si gadala lenđe brš ke moraš majbut lenca te radilpe.

  Kava so ramosardem romano đes 8. april te sikavav o tan nacionalnim ljumaće pe školako sajto.

  PIsto kamav te penav pe kava tan si tu me uvek te dićen objave save si pale škola mungre romane čavrenđe isto vi lengo bajripe.

Anastasija si jek amari but del pestar te avel paćivali sićol pi škola,moraš vi te penav pire glasova uvek šukarel amari priredba ande škola.


Аутор текста: педагог Виолета Дамјановић
E-посетница